Wystawy / Shows
   
Plan sędziowania / Judging plan (PDF)
 
Wykaz wystawców / List of exhibitors (PDF)


Plan terenu wystawy / Plan of the show area:   SOBOTA / SATURDAY    NIEDZIELA / SUNDAY
 

1. Przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę od godz. 8.00, początek oceny psów w ringach o godz. 10.00
2. Godzina rozpoczęcia oceny danej rasy w ringu podana jest w planie sędziowania.
3. Czas przyjazdu na teren wystawy należy dostosować do godziny sędziowania danej rasy.
4. Niniejsze potwierdzenie upoważnia do wolnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem, w dniu jego wystawiania.
5. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT.

1. Dogs registry time from 8.00 a.m. Judging in the rings from 10.00 a.m.
2. This confirmation allows to enter free of charge to the Show for one person of each dog entered.
3. Each dog must have a valid anti-rabies vaccination certificate.
4. Please be informed, that due to the FCI regulations selling puppies is not permitted in the Show area.
 
 
Wystawa - Show
  XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - International Dog Show (CACIB)

Miasto - City, Date - Date

Szczecin, 18-19.06.2022

Miejsce - Place

Hala Widowisko-Sportowa NETTO ARENA, Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin

PARKING
Parking na terenie wystawy udostępnia miasto. Opłata pobierana będzie przy wjeździe na teren wystawy.

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

3.06.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.


Wystawcy krajowi - opłaty wniesione do dnia 3.06.2022 r. - data wpływu na konto oddziału ! 
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
- za pierwszego psa (z katalogiem)  150 zł
- za każdego następnego  130 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów  70 zł
- za psy ras polskich (klasy dorosłe)  75 zł
- za psa ras polskich (klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów)  35 zł
- konkurencja Najlepsza Para  50 zł
- konkurs Młody Prezenter  30 zł/dzień

UWAGA !  Przy jednoczesnym zgłoszeniu psa na dwie wystawy (międzynarodową i krajową 2. lub 3. Grupy FCI) łączna opłata za zgłoszenia każdego psa jest niższa o 15 zł.ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.


Foreign exhibitors - up to 3.06.2022
- for the first dog (with Catalogue)  50 EUR
- for every additional dog (without Catalogue)  45 EUR
- minor puppy, puppy and veteran class  25 EUR
- Polish Breeds  25 EUR
- Best Brace  15 EUR
- Junior Handling  10 EUR/day

ATTENTION !  If the dog is registered to both shows (International and National), the total fee for each dog is lowered by 5 Euro.


Konto bankowe - Bank account

58 1020 4795 0000 9602 0155 3585     PKO BP SA II O/Szczecin

Foreign exhibitors
Bank:  PKO BP SA II O/Szczecin
Kod BIC (Swift):  BPKOPLPW    PL 28 1020 4795 0000 9102 0256 4722

Bank address:  pl. Orła Białego 5, 70-562 Szczecin

Reklamy w katalogu

hodowlane - cała strona (cz-b) - 300 zł, pół strony (cz-b) - 150 zł

Sędziowanie grup / Division of groups

  18.06.2022 (sobota/Saturday) - grupy/groups: 1, 3, 6, 9, 10, rasy nie uznane przez FCI
19.06.2022 (niedziela/Sunday) - grupy/groups: 2, 4, 5, 7, 8

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 16-06-2022

Obsługa wystawy: wystawy.net