Wystawy / Shows
   
Plan sędziowania / Judging plan (PDF)
 
Wykaz wystawców / List of exhibitors (PDF)

 

1. Przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę godz. 9.00 - 9.45
2. Początek oceny psów w ringach o godz. 10.00
3. Niniejsze potwierdzenie upoważnia do wolnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem, w dniu jego wystawiania.
4. Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
5. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT.

1. Dogs registry time: 9.00 - 9.45 a.m. Judging in the rings from 10.00 a.m.
2. This confirmation allows to enter free of charge to the Show for one person of each dog entered.
3. Each dog must have a valid anti-rabies vaccination certificate.
4. Please be informed, that due to the FCI regulations selling puppies is not permitted in the Show area.
 
 
Wystawa - Show
  XIII Krajowa Wystawa Terierów
Terrier National Show (CAC)

Miasto - City, Date - Date

Lubieszyn  k/Szczecina, 19.06.2022

Miejsce - Place

Boisko Lubieszyn, 53°26'43.4"N 14°24'03.2"E

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

  3.06.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Wystawcy krajowi - opłaty wniesione do dnia 3.06.2022 r. - data wpływu na konto oddziału ! 
(dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
- za pierwszego psa (z katalogiem)  110 zł
- za każdego następnego  100 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów  50 zł

UWAGA ! 
Przy jednoczesnym zgłoszeniu psa na dwie wystawy (międzynarodową i krajową 3. Grupy FCI) łączna opłata za zgłoszenia każdego psa jest niższa o 15 zł.


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors
up to 3.06.2022
- for the first dog (with Catalogue)  40 EURO
- for every additional dog (without Catalogue)  35 EURO
- minor puppy, puppy and veteran class  25 EURO

ATTENTION ! 
If the dog is registered to both shows (International and National), the total fee for each dog is lowered by 5 Euro.


Konto bankowe - Bank account

58 1020 4795 0000 9602 0155 3585     PKO BP SA II O/Szczecin
 
 Foreign exhibitors
 
Bank:  PKO BP SA II O/Szczecin
 
Kod BIC (Swift):  BPKOPLPW    PL 28 1020 4795 0000 9102 0256 4722

 
Bank address:  pl. Orła Białego 5, 70-562 Szczecin

Reklamy w katalogu

hodowlane - cała strona (cz-b) - 50 zł, pół strony (cz-b) - 25 zł

Aktualizacja / Update: 16-06-2022

Obsługa wystawy: wystawy.net